Any 2017

A continuació, podeu descarregar els següents documents en relació a l’activitat de l’associació durant el curs 2017:

  • Memòria econòmica –
  • Memòria d’activitats – 
  • Infografía – aquí